157 Yaşına Kadar Yaşayan Adamın Verdiği  Öğüt

157 Yaşına Kadar Yaşayan Adamın Verdiği Öğüt

Zaro Ağa 1777'de Bitlis'in Mutki ilçesinin Meydan köyünde dünyaya gelmiş ; 1934'te İstanbul´da vefat etmiştir.

zaro ağa

Zaro Ağa dünyaya geldiğinde Osmanlı İmparatorluğu'nun başında I. Abdülhamit tahtta oturmaktaydı.

"İlk" gençlik yıllarında İstanbul'a göç ettiğinde tahtta III. Selim vardı.

Ortaköy Camii, Nusretiye Camii, Selimiye Kışlası, Dolmabahçe Sarayı'nda onun emeği vardı. Hepsi o yıllarda inşa edilmişti ve Zaro Ağa bu tarihi yapıların inşaatında çalışmıştı.

zaro ağa

Kırım Harbi, Rus Harbi, Plevne, Kafkas Savaşı, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, işgal yılları ve İstiklal Harbi'ni yaşadı.

Kabakçı Mustafa İsyanı`na, Yeniçeriliğin kaldırılışına, Tanzimat`a, Birinci ve İkinci Meşrutiyet`in ve Cumhuriyet`in ilanına tanık oldu.

Uzun yaşamı boyunca saltanatını gördüğü padişahlar saymakla bitmez. I. Abdülhamid, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V.Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahdettin...

Uzun yaşamak isteyenlere; 'Bol bol yoğurt yeyin!' derdi.

zaro ağa

İstanbul'daki hayatını Tophane`de ufak, mütevazı bir evde geçirdi. Erken yediği akşam yemeklerinde sofrasında sadece yoğurt ya da sadece ekmekle ayran bulundururdu. Tam 100 yıl bu alışkanlığını değiştirmedi.

İstanbul'da hamallık da yaptı. Hamallar Teşkilatı'nı o kurdu.Ancak, acı öykü bundan sonra başladı: İki Amerikalı Musevi, Zaro Ağa'yı 'yeni bir hayat vaadi vererek Amerika'ya gitmeye ikna etti.

Zaro Ağa, New York'ta büyük bir törenle karşılandı.

Ancak onu götürenlerin niyetleri başkaydı: Özel bir kostüm giydirip, sirklerde 'dünyanın en yaşlı insanı' diye teşhir ettiler.

dünyanın en yaşlı insanı

Fotoğraf çektirmek 10 dolar, öpmek 15 dolardı. 150 yaşındaki Ağa'yı, eyalet eyalet dolaştırıp posasını çıkardıktan sonra, beş parasız getirip İstanbul'a bıraktılar

Zor geldi Zaro Ağa'ya yaşadıkları. 29 Haziran 1934'te Şişli Etfal'de öldü. 157 yaşına kadar sapasağlam ve doktora gitmeyen Ağa'nın son yılında ciğerlerinde tüberküloz, kalbinde büyüme ortaya çıkmıştı.

zaro ağa 157 yıl yaşayan adam

157 yıllık hayatında tam 20 kez evlendi. Siirt ve İstanbul'daki eşlerini hiç ihmal etmedi ama çocuklarının ve torunlarının sayısını o da bilmiyordu.